Platforma Typhoon IoT je navržena společností Cutter Solutions jako ucelený ekosystém pro provoz vašich IoT zařízení. Prvotně se zaměřujeme na problematiku bezpečnosti práce (WAS) a měření veličin, ale již nyní pracujeme na dalších scénářích využití - logistika, pohostinství, autoservisy a další. Jsme připraveni aplikovat Typhoon IoT dle vašich požadavků do jakéhokoliv oboru.

WAS Systém

Worker Active-RFID Safety

WAS Systém je určený pro detekci a varování osob v oblastech, ve kterých by mohlo dojít k ohrožení jejich života nebo zdraví. Pomáhá zvýšit bezpečnost pracovníků v nebezpečných provozech, liniových stavbách, při práci v terénu, na staveništích nebo v logistických centrech. Zároveň zvyšuje i ochranu samotných strojů nebo použité technologie. Detekuje kolize člověk - stroj nebo stroj - stroj.

V okolí stroje, vozidla nebo jiné technologie vytváří dvě úrovně bezpečnostních zón. Na překročení hranice zóny a vstup do nebezpečné oblasti upozorňuje pracovníka i obsluhu stroje zvukovým, světelným a vibračním signálem. Standardní reakční doba systému je 1 sekunda při počtu 10 strojů a 20 pracovníků v jedné oblasti. Přesnost měření vzdálenosti je méně než 1 metr.


Bezpečnost
práce

Systém WAS podporuje dodržování bezpečnosti práce. Předchází kritickým situacím na pracovišti a umožňuje kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů.

Odloučené
pracoviště

Použití systému WAS umožňuje dohlížet i nad pracovníky na odloučeném pracovišti, kterým poskytuje ochranu při výkonu práce.

Ochrana
strojů

Využití systému WAS na strojích nejenže chrání pracovníky v okolí stroje, ale chrání stroj a jeho obsluhu při pohybu na pracovišti.

Kolize
strojů

Předcházení kolizí strojů s pevnými překážkami nebo strojů a vozidel mezi sebou je klíčovou vlastností systému WAS.

Sledování
strojů

Sledování provozních stavů strojů a vozidel je nedílnou součástí systému WAS. Zaměstnavateli umožňuje sledovat využití stroje, případně další provozní veličiny a tím zefektivnit činnost stroje.

Evidence
pracovníků

Systém WAS dovoluje vytvářet aktuální i zpětné evidence pracovníků na pracovišti vhodné pro výkaznictví nebo následné analytické zpracování.

SOS
tlačítko

Systém WAS podporuje okamžité přivolání pomoci použitím SOS tlačítka během krizové situace.

Man-
down

Systém WAS umožňuje detekci situací, kdy může dojít k ohrožení života. Funkcionalita man-down vysílá varovné signály v případě neočekávaného pohybu pracovníka.


Měření veličin

Detekce hodnot fyzikálních veličin

Systém pro měření veličin umožňuje pomocí jednoduché kompaktní jednotky NB-IoT a integrovaných nebo externích senzorů monitorovat celou řadu fyzikálních veličin. Zejména se jedná o teplotu, tlak, vlhkost, radiaci a řadu dalších. Možnost připojení externích digitálních, impulsních a analogových senzorů v kombinaci s autonomním provozem až 4 roky na integrovanou baterii vytváří z jednotky NB-IoT vysoce efektní měřící nástroj. 

Využití systému pro měření veličin jde napříč celou řadou oborů. Od transportu či kontroly uskladnění léčiv nebo potravin, sledování parametrů chytrých budov (proudění a kvalita vzduchu), přes transportní nebo logistické služby (lokalizace nákladu, vozidla nebo obalu), zdravotnická a výzkumná zařízení (sledování parametrů chráněných prostor) přes oblast zemědělství (měření vlhkosti, osvitu nebo teploty) nebo pohostinství (pivní sudy) a celou řadou dalších aplikací.


Vysoká
variabilita

Základní NB-IoT jednotku lze osadit celou řadou senzorů - od nízkonákladových pro základní fyzikální veličiny až po specializované kalibrované senzory do extrémních podmínek.

Bezdrátová
komunikace

Základní jednotka umožňuje bezdrátovou komunikaci s centrálním IS pomocí mobilní datové sítě. Dálkově jsou vyčítány nejen měřené údaje, ale také lze nastavit prahové hodnoty či přenastavit typ měření nebo frekvenci snímání.

Bezúdržbový
provoz

Jednotka NB-IoT umožňuje provoz až 4 roky na integrovanou baterii. Zároveň není vyžadována žádná obsluha lokální jednotky. Veškerá údržba je prováděna centrálně, včetně aktualizace firmware a změny systémových parametrů.

Certifikovaná
pracoviště

Systém NB-IoT je vhodný pro nasazení i na pracovištích vyžadujících monitorované prostředí (např. laboratoře, nemocnice, výzkum, speciální logistika a výroba).

Sledování
pohybu

Systém NB-IoT lze vybavit i senzory pro sledování pohybu osob nebo objektů (obalů, nářadí apod.) ve vymezeném perimetru. Každý objekt musí být opatřen základním tagem pro identifikaci.

Sledování
polohy

Jednotka NB-IoT může být osazena GPS senzorem pro sledování polohy. To umožňuje vytvářet různé scénáře měření polohy s ohledem na sledovaný objekt (vozidlo, obal, kontejner) v součinnosti s měřením dalších fyzikálních veličin (např. teplota, otřesy, tlak, světlo).

Dohledový
systém

Ekosystém měření fyzikálních veličin je doplněn centrální systémem pro správu a dohled nad provozovanými zařízeními. Součástí dohledu jsou připravené dashboardy, které jsou upraveny pro sledování důležitých parametrů daného řešení. IS je připraven i na připojení zařízení jiných výrobců.

Otevřené
rozhraní

Základní jednotka je vybavena řadou rozhraní (digitální, impulzní, analogové) pro připojení různorodých senzorů. Digitální senzory lze připojit v režimu sběrnice, který umožňuje obsluhu více senzorů na jednu jednotku souběžně.

Typhoon

Platforma pro IoT zařízení

Základem platformy je produkt UNIFY společnosti Physter Technology, který je dnes nasazen u významných zákazníků např. v oblasti telekomunikací nebo provozovatelů rozsáhlé liniové infrastruktury. Platforma poskytuje komunikační rozhraní pro připojení IoT zařízení dodávaných nejen partnerskou společností Cutter Systems, ale celé rozhraní lze jednoduše přizpůsobit i pro další výrobce IoT. Již dnes jsou testovány zařízení od společnosti Senzoor. Další klíčovou vlastností je připravené rozhraní pro předávání telemetrických údajů ze senzorů do cílových IS koncových zákazníků nebo obecných claudových platforem. Jako příklad takové integrace lze uvést napojení na IBM Watson IoT Platform.

Dalším důležitým rozhraním je API pro přístup ke zpracovávaným informacím, které umožňuje napojit klientské systémy pro správu a dohled. Toto rozhraní jsme použili pro napojení našeho IoT Panelu, který je součástí dohledu.

Integrační vrstva poskytuje i další základní služby. Nejdůležitější z nich je možnost správy výstrah, která zajišťuje doručení výstrahy zaslané IoT zařízením na určenou osobu správce formou emailu nebo SMS. Ve vývoji jsou i další služby, např. analytický modul pro vyhodnocování telemetrických dat jednotlivě nebo v definovaném kontextu atd.

Přihlášení je možné jen pro registrované uživatele. Pokud máte zájem náš systém vyzkoušet, kontaktujte nás pro získání testovacího přístupu.